Projektų valdymas. Verslo procesų optimizavimo ekspertė Diana Lodienė

+370 612 12295


Efektyvus įmonės procesų valdymas

Efektyvus įmonės procesų valdymas

Lektoriai

Dr. Diana Lodienė

Mokslinį laipsnį turinti procesų valdymo konsultantė, procesų optimizavimo ekspertė

Efektyvus įmonės procesų valdymas

Mokymai turi išliekamąją vertę:


 • Parengiame mokymų metu išgrynintų procesų ATASKAITĄ,
 • Paprastai ir suprantamai ĮGYVENDINSITE rastus sprendimus įmonės veikloje.


Apie mokymus


Galite turėti geriausią verslo strategiją, samdyti geriausius darbuotojus, tačiau galite prarasti konkurencingumą ar net žlugti jei valdysite procesus neteisingai.

Procesų nefunkcionavimo simptomai:

 • Nespėjama įvykdyti užsakymų laiku;
 • Nekomunikacija tarp padalinių;
 • Krenta pelnas;
 • Krenta pardavimai;
 • Didelis kiekis klaidų ir broko;
 • Užduočių vykdymo atsekamumo nebuvimas.


Mokymu metu mes supažindinsime kaip funkcionuoja procesai remdamiesi visose pasaulinio lygmens organizacijose paplitusia procesų perprojektavimo (business process reengineering) metodika. Įvardinsime nuo ko priklauso procesų efektyvus valdymas ir atskleisime proceso šeimininko vaidmenį. Praktiškai moderuosime procesų valdymo situacijas ir identifikuosime jų sėkmingo veikimo kliuvinius bei padėsime nustatyti egzistuojančias problemas.


Į procesus orientuota įmonė yra efektyvesnė, produktyvesnė ir konkurencingesnė.


Mokymų tikslai:


a) atskleisti KAIP padidinti įmonės pardavimus ir pelningumą ČIA IR DABAR;

b) aptarti procesų šeimininkų ĮTAKĄ procesų valdymui;

c) įvardinti EFEKTYVIŲ įmonės rezultatų didinimo subtilybes egzistuojančiuose procesuose;

d) išgryninti pagrindinius PROCESŲ VALDYMO kliuvinius ir surasti sprendimus.Skirta:


Įmonių ir organizacijų, padalinių vadovams, siekiantiems dididinti asmeninius, įmonės ar padalinio rezultatus (pardavimus, pelną, našumą ir kt.).Mokymų turinys:


1 diena. Efektyvus įmonės procesų valdymas


 • Procesų valdymo metodologijos (LEAN, 6 sigmos, TQM) ir verslo procesų perprojektavimas – skirtingi pavadinimai, vienas tikslas. Organizacijos individualumas ir procesų masės atspindėjimas.
 • Poreikis valdyti procesus: esamų verslo procesų sąsaja su veiklos operacijomis. Klientų vaidmuo kuriant proceso rezultatą.
 • Pagrindinių ir pagalbinių procesų identifikavimas ir jų atskyrimas. Verslo procesų svarba įmonei.
 • Vertės nekuriančių operacijų identifikavimas procesuose. Procesų šeimininkai ir jų vaidmuo.
 • Procesų sėkmingo veikimo įvertinimo metodas: KPI (key performance indicators) – kontrolės taškai.

2 diena. Įmonės procesų kliuvinių ir problemų identifikavimas bei sprendimų paieška


 • Kliuvinių ir problemų egzistuojančių procesų veiklose identifikavimas.
 • Procesų veiklų gerinimo sprendimų ieškojimas praktiškai modeliuojant esamus įmonės procesus.
 • Komunikacijos gerinimas ir bendradarbiavimo ryšių kūrimas procesų veiklose pasitelkiant kūrybinio modeliavimo metodologiją.
 • Idealaus procesų valdymo modelio konstravimas ir konkretaus sprendimų plano sudarymas.


Mokymų nauda organizacijai:


 • Išmoksite IDENTIFIKUOTI konkrečius, įmonėje egzistuojančius procesus, apibrėžti jų pradžią ir pabaigą;
 • Įgysite ĮGŪDŽIUS reikalingus procesuose esančių dalyvių veiklų gryninimui ir matavimų identifikavimui;
 • Išsinešite išgrynintų procesų medžiagą, kurioje bus ĮVARDINTI sprendimų variantai ir artimiausias veiksmų planas;
 • Įgytas praktines žinias galėsite paprastai ir suprantamai IŠ KARTO pritaikyti praktinėje organizacijos procesų valdymo veikloje.


Mokymų metu taikomi metodai:


 • Realių procesų simuliacijos, leidžiančios išgryninti egzistuojančius procesus bei jų veiklas;
 • Atvejų analizė, kurių metu nagrinėjamos situacijos, kuriose dubliuojasi funkcijos;
 • Praktinių procesų kontrolės įrankių demonstravimas, kuomet yra nustatomi procesų matavimo rodikliai;
 • Individualios ir grupinės užduotys, kurių metu dalyviai identifikuoja procesų veiklų kliuvinius ir egzistuojančias problemas;
 • Problemų ir kliuvinių sprendimų būdų ieškojimas praktiškai modeliuojant esamas įmonėje procesų situacijas.


Atsiliepimai apie mokymus:


Renginys tikrai labai patiko. Viskas suorganizuota aukštame lygyje! Dėkui. Daug buvo įvariaus užimtumo. Labai gerai, kad nespėdavome pavargti. Ir gerai, kad praktinė dalis buvo.

Evaldas Jaruševičius


Dėkui už seminarą. Tema veiklos procesų žemėlapio sudarymas ir po to galimybė matuoti procesų kritinius taškus yra mūsų įmonei labai aktuali. Ten, kiek leido laikas buvo apie tai. Patiko. Pranešimus skaitantys žmonės tikrai labai „savos“ asmenybės, kas aukšto lygio ekspertams ne visada pavyksta. Seminaro laikas irgi nebuvo per ilgas. Patiko viskas.

Kęstutis Skukauskas


Buvo nerealu. Pamėginkit ir patys įsitikinkite, kad mokytis verta!!!

Vytautas Černovas


Mokymai buvo naudingi ir praktiški. Lektorė mokymo medžiagą pateikė koncentruotai ir aiškiai. Praktinė mokymų dalis su LEGO Seriuos Play įvedė įvairovės į mokymus, leido kūrybiškai pažvelgti į problemų sprendimą ir procesų valdymą.

Laura Vaišnorė


Mokymų metu pavyko atskirti (suprasti) kas yra procesas, kur gali būti jo pradžia ir pabaiga. Kuom visa tai gali būti naudinga ir efektyvu vystant sėkmingą įmonės veiklą. Ankščiau apie tai daug nesusimąstydavau. Įmonėje esame susidėlioję strategiją ilgajam ir trumpajam periodams bei nusimatę veiksmų planą, kaip visa tai pasiekti. Pajungus procesus, manau, visa tai galima įgyvendinti žymiai efektyviau gal net ir greičiau. Nors aišku, tai nėra labai parasta įdiegti.

Erikas Biržys

SUSISIEKIME

Atliekame įmonės veiklų analizę, identifikuojame egzistuojančius procesus, pateikiame išsamias rekomendacijas procesų bei veiklų gerinimui.

Modeliuojame procesų žemėlapius, perprojektuojame procesus, nustatome procesų matavimo rodiklius, sukuriame tik JŪSŲ įmonei tinkančią individualią procesų valdymo sistemą.

Vedame vidinius mokymus šiomis temomis: „Pokyčių valdymas“, „Procesų valdymas“, „Tiekimo grandinės valdymas“, „Vertės grandinė“, „Įkvepianti lyderystė“, „Projektų valdymas“.

Sustatome motyvacines sistemas, nukreiptas į konkretaus proceso matavimo rodiklius. Įdiegiame motyvacijos skaičiuoklės programą.