DARBUOTOJŲ MOTYVACIJA

Įmonei vertę ir naudą kuria darbuotojai. Ar domėjotės, kokia yra jūsų darbuotojų motyvacija atlikti
numatytus ir paskirtus darbus, juo labiau kurti vertę įmonei? Ar klausėte darbuotojo, KODĖL jis
eina į darbą? Todėl, kad jam REIKIA pinigų, ar todėl, kad jam PATINKA tai, ką jis daro? Ar bandėte
motyvuoti darbuotojus už proceso rodiklius, o ne už galutinį rezultatą?

Tinkamas darbuotojų motyvavimas, nukreiptas į konkretų procesą:

Pagerina užduoties atlikimo kokybę

Sutrumpina darbo laiką

Padeda sukurti pridėtinę vertę įmonei

Atsiranda sveika konkurencija tarp darbuotojų

Veiklų rezultatai gerėja su kiekvienu mėnesiu

Pagrindinis dalykas – projektų valdymo sistemos, arba strategijos, sukūrimas.

Darbuotojų motyvavimas yra viena iš vadovavimo funkcijų sudėtinių dalių. Tam, kad įmonės veikla vyktų sklandžiai, o darbai ir užduotys būtų atliktos laiku, būtina skatinti darbuotojus. Veiksmingos darbuotojų motyvacinės sistemos kūrimas negali apsiriboti konkrečia priemone. Darbuotojų motyvavimas įmonėje turėtų apimti tiek vidinio, tiek išorinio atlygio sferas. Darbuotojų motyvavimas turi sudaryti bendrą sistemą, jungiančią materialinius, socialinius ir psichologinius veiksnius.

ETAPO TEKSTAS

ETAPO TEKSTAS

ETAPO TEKSTAS

Norite daugiau informacijos?