Procesų optimizavimas

Į kiekvieną įmonę mes žvelgiame kaip į organizacijos sistemą. Negalime nagrinėti konkrečios įmonės pavienių elementų, jei nežinome kaip įmonė funkcionuoja kaip sistema. Todėl diegdami procesų optimizavimo projektą remiamės verslo procesų perprojektavimo metodologija (Business Process Reengineering) ir pagal įmonės turimų žinių lygmenį integruojame visus reikalingus vadybos konsultavimo elementus.

VERSLO PROCESŲ VALDYMAS

ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ

ORGANIZACIJŲ VALDYMAS

VERSLO VALDYMO SISTEMOS