Sėkmės istorijos

Procesų optimizavimo projektus įgyvendiname kartu su jūsų įmonės komanda.

DŽIAUGIAMĖS MŪSŲ KLIENTŲ PASIEKTAIS REZULTATAIS:
Pardavimų augimu nuo 5 iki 50 %
Pelningumo augimu nuo 2 iki 4 kartų
Nelikvidžių prekių sumažėjimu nuo 5 iki 25 %
Darbuotojų našumo augimu 15 %
Visada malonu projektams pasibaigus susisiekti su įmonėmis, ir aptarti sėkmingai išlaikytą įgyvendintų projektų tęstinumą.

 

IŠ MŪSŲ KLIENTŲ ILGOJO SĄRAŠO PATEIKSIME KELETĄ ĮGYVENDINTŲ PROJEKTŲ PAVYZDŽIŲ:

Projektas vykdytas 2018 – 2020 m.

Sumodeliuoti procesų žemėlapiai;
Parengta išsami procesų dokumentacija;
Identifikuoti procesų KPI;
Įdiegtas Power BI įrankis procesų KPI atvaizdavimui;
Identifikuoti procesų šeimininkai;
Patikslinta įmonės struktūra ir pavaldumas;
Parengta susirinkimų formatų dokumentacija;
Įdiegti susirinkimų formatai remiantis procesų KPI;
Įdiegtas užduočių vizualinis planavimas technikos skyriuje.
Sumodeliuoti procesų žemėlapiai;
Parengta išsami procesų dokumentacija;
Identifikuoti procesų KPI;
Išgryninti pardavimų tikslai;
Patikslintas įmonės biudžetas remiantis procesų KPI;

Projektas vykdytas 2017 – 2019 m.

Įdiegtas tiekimo grandinės susirinkimo formatas;
Išmokinti pardavimų proceso šeimininkai valdyti pardavimų procesą paskirstant atsakomybę už turimus sandėlio likučius;
Sumodeliuota pardavimų proceso vizualinė lenta.
Sumodeliuoti procesų žemėlapiai;
Parengta išsami procesų dokumentacija;
Identifikuoti procesų KPI;
Patikslinta įmonės turima CRM programa remiantis identifikuotais procesų KPI;
Sumodeliuotos ir įgyvendintos gamybos ir pardavimų procesų vizualinės lentos;
Parengta susirinkimų formatų dokumentacija;
Įgyvendintas tiekimo grandinės susirinkimo formatas;
Įgyvendintas gamybos susirinkimo formatas ;
Išmokinti projekto valdymo proceso šeimininkai valdyti projekto valdymo procesą paskirstant atsakomybę už projekto planinį ir faktinį savikainos valdymą.

Projektas vykdytas 2014 – 2018 m.

Projektas vykdytas 2019 m.

Sumodeliuoti procesų žemėlapiai, parengta išsami procesų dokumentacija, identifikuoti procesų KPI. Procesų dokumentacija pritaikyta ISO sertifikavimui, įmonė sėkmingai įgijo sertifikatą;
Parengta susirinkimų formatų dokumentacija, įdiegtas pardavimų ir klientų aptarnavimo susirinkimo formatas;
Pritaikytas ir įdiegtas CRM remiantis procesų KPI, įdiegtas atliekamų saugos paslaugų vizualinis matomumas objektuose, todėl įmonėje pagreitėjo priimamų sprendimų greitis.

UAB „ES Security“ ATSILIEPIMAS

Saugos tarnybos „ES Security" savininkas, direktorius EDVINAS RAJUNCAS

Diana Satkutė puikiai padėjo išsigryninti įmonės procesus ir padėjo juos tikslingiau pritaikyti, kad mūsų vykdoma veikla vyktų dar sklandžiau. Šaunus bendradarbiavimas atnešė tiesioginės naudos įmonės rezultatams. Labai vertiname Dianos pastangas. Ačiū!

UAB „ES Security“ VIDEO ATSILIEPIMAS

Saugos tarnybos „ES Security“ savininkas, direktorius EDVINAS RAJUNCAS
VIDEO ATSILIEPIMAS

UAB „Idomus“ ATSILIEPIMAS

UAB „IDOMUS“ savininkas, direktorius ALGIRDAS KUOGA

Dianos patirtis ir įžvalgos mums padėjo pamatyti įmonėje tai, ko patys nematėme ar nenorėjome matyti. Kompleksinis požiūris į procesų optimizavimą suteikė galimybę įvertinti kiekvieno darbuotojo ir visos įmonės efektyvumą.
Sumodeliuoti procesų žemėlapiai, parengta išsami procesų dokumentacija, identifikuoti procesų KPI;
Daug dėmesio skirta klientų paieškos ir klientų lojalumo formavimo procesų įgyvendinimui.

Projektas vykdytas 2015 – 2018 m.

Parengta susirinkimų formatų dokumentacija, įdiegti susirinkimų formatai;
Įdiegta LEAN 5 S sistema, įdiegtas Power BI – duomenų vizualizavimas remiantis procesų KPI;
Pravesta klientų segmentavimo ir įmonės vertės išgryninimo darbinė sesija.