Organizacijų valdymas

Sėkmingam verslui būtina gerai parengta organizacinė valdymo struktūra. Pastebima, kad menkus verslo efektyvumo rodiklius daugelyje įmonių lemia būtent netinkama organizacijos valdymo struktūra. Kai nėra aiškios įmonės struktūros, nėra ir aiškių pavaldumo bei atsakomybės ribų. Tuomet kyla chaosas ir pradeda strigti įmonės procesai.

Organizacijos valdymo teikiama nauda

Efektyvumas

Užtikrinanti koordinuotą įmonės veiklų organizavimą, paskirstymą ir vykdymą.

Atsakomybės

Atsiranda darbo ir kompetencijos pasidalijimas.

Aiškumas

Aiškiai identifikuotos darbuotojų funkcijos ir atsakomybių sritys.

Organizacinė valdymo struktūra – tai efektyvi priemonių visuma.

Aiški struktūra

Organizacijos valdymo struktūra suteikia galimybę aiškiai identifikuoti darbuotojų funkcijas ir atsakomybės sritis. Organizacinė valdymo struktūra gali skirtis priklausomai nuo įmonės ar organizacijos dydžio, filialų ir darbuotojų skaičiaus, ją rekomenduojame tikslinti remiantis išgrynintais procesais.

Analizė ir tikslinimas

Atlikę įmonės veiklos analizę ir pastebėję funkcinių bei struktūrinių veiklų vykdymo kliuvinius, tiksliname ir modeliuojame organizacijos struktūrą.

ORGANIZACIJOS VALDYMO STRUKTŪROS MODELIAVIMO ETAPAI

Siekiate aiškumo įmonės struktūroje?