Verslo valdymo sistemos

Šiuo metu sėkmingas verslas sunkiai įsivaizduojamas be inovatyvios verslo valdymo sistemos. Informacinės technologijos kartu su efektyviomis verslo valdymo programomis leidžia palengvinti verslo informacijos valdymą. Kas yra verslo valdymo sistema, kuo ji skiriasi nuo procesų valdymo sistemos ir kuo ji yra naudinga?

Efektyvių verslo valdymų sistemų nauda

Aiškumas

Darbuotojų veiklų matavimas.

Atsekamumas

Veiklų eigos atsekamumas organizacijos struktūroje.

Efektyvumas

Esamų įmonės sistemų pritaikymas efektyvesnei veiklai.

Optimizuodami procesus jūsų organizacijoje galime padėti turimas verslo valdymo sistemas padaryti naudingas sumodeliuotiems procesams.

Procesų valdymo sistemos

Procesų valdymo sistemų algoritmas šiek tiek kitoks. Jį sudaro ne tik informacija, bet ir darbuotojų veiklų matavimai. Pastarojo elemento – darbuotojų veiklų matavimo ir veiklų eigos atsekamumo organizacijos struktūroje – nėra nė vienoje verslo valdymo sistemoje.

Procesų valdymas

Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje visos IT specialistų kuriamos verslo valdymo sistemos yra projektuojamos informacijai ir verslui valdyti, tačiau nėra sukurtų atskirų verslo valdymo sistemų procesams valdyti. Daugelis įmonių ir organizacijų turi milžiniškus kiekius informacijos, kuri neretai iš pradžių kaupiama „Excel“, CRM ar kitokiose programose. Verslo valdymo programos padeda optimizuoti didelius informacijos kiekius, tačiau nepadeda valdyti įmonės procesų.

Sužinokite, kaip įmonės programos gali tapti naudingomis