Įmonės veiklos analizė

Įmonės, siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje, užsitikrinti veiklos efektyvumą ir darbo našumą, turėtų nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus. Efektyviam įmonės darbui gali trukdyti netinkamai sumodeliuoti procesai ir netinkami jų veikimo principai. Jei norite panaikinti veiklų kliuvinius, rekomenduojame optimizuoti verslo procesus.

Įmonės veiklos analizės teikiama nauda

Išsamumas

Atlikę įmonės procesų auditą, pristatome išsamią jūsų verslo veikimo ataskaitą.

Matomumas

Nesvarbu, kokio dydžio įmonė, visada atrandame daug AHA momentų, kurių nepamatė įmonės vadovas ar savininkas.

Įmonės veiklos analizė – pirmas žvilgsnis į esamus procesus ir jų veikimo principus.

Auditas ir analizė

Pirmasis verslo procesų optimizavimo etapas – išsami įmonės veiklos analizė. Įmonės veiklos analizė, arba verslo vertinimas, apima keletą sričių. Pirmiausia atliekamas įmonės veiklos ir procesų auditas. Prieš pradedant procesų žemėlapių projektavimą, būtina įsigilinti į organizacijos darbuotojų vykdomas veiklas ir jų funkcionalumą. Atliekant įmonės veiklos analizę rengiami susitikimai su darbuotojais, renkama išsami informacija apie jų vykdomus procesus ir atliekamas funkcijas. SPAUSKITE ČIA ir susipažinkite su sėkmės istorijomis.

Išsami ataskaita

Įmonės procesų ir veiklų auditas užbaigiamas išsamia įmonės veiklos ataskaita, kurioje nurodomos pagrindinės problemos, kliudančios normaliai įmonės veiklai. Verslo vertinimas, arba įmonės procesų analizė, reikalingas optimaliems valdymo sprendimams priimti, finansinei drausmei ir kontrolei stiprinti. Tinkamai pasirinkti verslo vertinimo metodai leidžia tiksliai įvertinti įmonės veiklos rezultatus, atskleisti nepanaudotus rezervus, numatyti ateities perspektyvas.

Nežinote ar nematote kur stringa jūsų verslas?