Procesų matavimai

Nustačius procesų KPI svarbu įvardinti KAIP mes juos norime matyti.

Kiekvienoje įmonėje galime rasti labai aiškias darbuotojų atliekamas veiklas ir funkcijas. Tačiau klausimas ar konkrečios pareigybės funkcijos nebus perteklinės bei dubliuojančios kitą pareigybę. Pradedant analizuoti konkrečią įmonę labai dažnai pastebima veiklų turimas chaosas ir persipynimas. Tokiais atvejais randasi poreikis modeliuoti konkrečius procesų žemėlapius su tikslu atskirti veiklas ir besidubliuojančias funkcijas. Kai sumodeliuojame procesų žemėlapius, tampa paprasta procesų KPI paversti į sistemą.

Sistema atsiranda tuomet, kai mes turime identifikuotus konkrečius procesus bei numatę jų pagrindinius matavimus (KPI). Pagrindiniai veiklų matavimai (KPI – Key Performance Indicator) – tai yra pamatuojama konkrečios veiklos vertė, kuri nurodo kaip efektyviai konkretus procesas yra vykdomas ir kaip efektyviai konkretus darbuotojas atlieka veiklas konkrečiame procese.

YRA KELI BŪDAI VALDYTI PROCESŲ KPI

SUSIRINKIMAI

VIZUALINĖS LENTOS

POWER BI ATASKAITOS