Vizualinės lentos

Turėdami aiškius įmonės procesus bei jų matavimus ne visada galime pasiekti produktyvius rezultatus. Parengti procesų žemėlapiai ir jų dokumentacija savaime neduos naudos, jei mes jų kasdien nematysime. Pakankamai lengva priimti sprendimus, keisti planą ar net koreguoti turimą įmonės strategiją, kai matoma visa aktuali informacija vienoje vietoje.

Vizualinių lentų nauda

Efektyvumas

Augantys pardavimai, kurie jau antrą mėnesį po vizualinės lentos pakabinimo ir darbo su ja labai aiškiai matosi.

Komunikacija

Pagerėjusi įvardinamų tikslų komunikacija bei komunikacija tarp darbuotojų.

Aiškumas

Aiškus atliktų / neatliktų darbų matomumas.

Matomumas

Aiškus siekiamų rodiklių efektyvumo matomumas.

Duomenų vizualinis atvaizdavimas suteikia galimybę aiškiai pamatyti problemines vietas ir laiku priimti sprendimus siekiant išvengti praradimų.

Procesų KPI

Turimų procesų KPI rekomenduojame vizualizuoti lentose. KPI atvaizdavimas galimas CRM programoje arba ranka užrašoma lentoje, kuri būna pakabinta ant sienos.

Darbo efektyvumas

Procesų KPI vizualizavimas yra aktualus darbuotojams dirbant nuotoliniu būdu. Vizualizavimas suteikia galimybes lengvai ir paprastai matyti bei valdyti atliekamus darbus bei paskirstyti darbų efektyvumą.

Verslo procesų valdymas

Kokias vizualines lentas pasirinkti?

Dažnu atveju praktikuojame ranka rašomas lentas, pakabintas ant sienos. Tuo tikslu, kartu su konkretaus įmonės padalinio darbuotojais susitariame kurių procesų KPI norime atvaizduoti vizualiai ir tuo pagrindu sumodeliuojame lentą.

Pageidaujate auginti pardavimus bei didinti našumą paprastai ir efektyviai?