Project Info

VERSLO PROCESŲ VALDYMAS

Verslo procesų valdymas

Procesų optimizavimas, arba procesų perprojektavimas – tai veikla, kurioje didelis dėmesys skiriamas siektinam proceso tikslui ir galutiniam rezultatui. Galutinis rezultatas matuojamas pasiekus įgyvendinimo etapą – taip stebimi gerėjantys veiklos efektyvumo rodikliai.

Valdant verslo procesus, pastebima akivaizdi nauda įmonei

Laiko efektyvumas

Panaikinamos besidubliuojančios veiklos ir taip įmonėje taupomas darbuotojų laikas

Atsakomybės

Išaiškėja darbuotojų atsakomybės sritys ir ribos.

Aiškumas

Klaidos procesuose pastebimos greitai ir operatyviai. Išgryninamas proceso vykdymo laikas.

Matomumas

Atsiranda galimybė matuoti veiklų rezultatus. Aiškus duomenų ir informacijos matomumas

Optimizuodami įmonėse esančius procesus vadovaujamės verslo procesų perprojektavimo metodologija. Procesų perprojektavimas (angl. Business Process Reengineering, BPR) – pasaulyje populiari ir viena iš pažangiausių verslo procesų optimizavimo metodikų.

Taikoma metodika

Kaip parodė JAV konsultacinės bendrovės BAIN atliktas tyrimas, per kurį buvo apklausta 15 000 organizacijų 70 šalių, BPR metodą verslo procesų optimizacijai naudoja 63 % organizacijų. Ši vadybos sistema leidžia nustatyti operacijas, kurios konkrečiame procese nekuria vertės, identifikuoti matavimo rodiklius ir kontrolės taškus. Vienas iš pagrindinių BPR verslo procesų valdymo ypatumų – šeimininko priskyrimas konkrečiam procesui. Šeimininkui tenkanti pagrindinė užduotis – tinkamas procesų valdymas ir kliuvinių, neleidžiančių procesui pasiekti pabaigos, nustatymas.

Matavimai ir matomumas

Taikant šią metodiką, modeliuojami įmonės procesų žemėlapiai, kurie duoda aiškų matomumą, kai kiekvieno darbuotojo ar padalinio veiklos yra susijusios tarpusavyje. Identifikuojant proceso pradžią ir pabaigą, galima lengvai įdiegti matavimus ir stebėti kiekvieno proceso efektyvumą. Proceso šeimininko identifikavimas, leis užtikrinti proceso pabaigos pasiekimą kontroliuojant ir valdant atsirandančius kliuvinius.

PROCESŲ OPTIMIZAVIMO ETAPAI

verslo procesų valdymas

Su kokiomis problemomis susiduria įmonės?

Dėl verslo procesų valdymo stokos, įmonės susiduria su skirtingomis problemomis, kurios mažina veiklos efektyvumą. Esantys nesklandumai išderina veiklas, kas veda prie chaotiško darbo ir nežinomybės tarp darbuotojų. Norint pagerinti situaciją, pirmiausia reikia identifikuoti sritis, kuriose kyla nesklandumai ir kokio mąsto yra problemos.
Galimų įmonės problemų pavyzdžiai:

  • Darbo ir skirtingų pareigų apkrovimas vienam darbuotojui, kas prailgina darbo laiką.
  • Veiklos ir duomenys nėra apjungti, todėl nėra matomumo ir aiškios sistemos, kas už ką atsakingi ir kaip susiję darbais.
  • Kaupiami duomenys yra išsibarstę tarp skirtingų ataskaitų ir nėra aišku, kam jie renkami bei ką rodo apie įmonės veiklą.

Siekiate optimizuoti įmonę?

Visit site
8
83 views