Projektų valdymas. Verslo procesų optimizavimo ekspertė Diana Lodienė

+370 612 12295

Projektų valdymas

Kaip manote, kiek įmonėje egzistuoja projektų? Dažniausiai darbuotojų užimtumas yra analizuojamas pagal veiklas. Tačiau bet kuri veikla yra sudėtinė kurio nors projekto ar proceso dalis. Pradėjus veiklas skaidyti per projektus, atsiranda aiškios atsakomybės sritys ir darbai atliekami nustatytais terminais.

Projektų valdymas – tai žinių, įgūdžių ir priemonių visuma, naudojama įmonės darbui gerinti. Tinkamas projektų valdymas organizacijoje lemia teigiamus pokyčius: gerina darbo našumą, sutrumpina projekto planavimo ir įgyvendinimo laiką. Projektų valdymas įmonėje grindžiamas šiuolaikinėmis projektų vadybos koncepcijomis.

Pagrindinis dalykas – projektų valdymo sistemos, arba strategijos, sukūrimas. Projektų valdymo programa yra pirmas strateginis žingsnis, nuo kurio prasideda įmonės veiklos planavimas. Išanalizavus įmonės veiklą, tinkamai sudėliojus prioritetus ir paskirsčius atsakomybės sritis atsiranda galimybė tinkamai valdyti projektą ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Projekto valdymas kai kuriais atvejais turi panašumų su procesų valdymu. Išgryninę procesus, identifikuojame projektų valdymo etapus.

Projektų valdymas