Projektų valdymas. Verslo procesų optimizavimo ekspertė Diana Lodienė

+370 612 12295

Publikacijos

Diana dalijasi savo mokslinėmis ir ekspertinėmis įžvalgomis:

 1. Lodienė, D. (2012) Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai. // Vadybos mokslas ir studijos –kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Kaunas: LŽŪU, psl. 98 - 105. (The journal is listed in EBSCO). ISSN 1822-6760 http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/159
 2. Lodienė, D. (2011) Proceso ciklą skatinantys veiksniai darnioje organizacijoje. // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Kaunas: LŽŪU, psl. 163-170. (The journal is listed in EBSCO). ISSN 1822-6760 http://vadyba.asu.lt/25/163.pdf
 3. Lodienė, D. (2011). Organizational culture impact on business results. // Zinatniskie raksti. Riga: Rigas Uznemejdarbibas koledza, p. 30-35. ISBN 978-9934-8051-1-0
 4. Lodienė, D. (2010). Vadybos mokslo integralumas versle. // Koleginių studijų patrauklumo stiprinimas. Vilnius: Vilniaus kolegija, psl. 304.
 5. Lodienė, D. (2009). Procesų vadybos samprata organizacijų vadybos plotmėje. // Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris. Kaunas: Kauno kolegija, psl. 119.
 6. Lodienė, D. (2008). Procesų vadybos samprata organizacijų vadybos plotmėje. (Process management conception in organizations managament field). // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Kaunas: LŽŪU, psl. 107. (The journal is listed in EBSCO)
 7. Lodienė, D. (2005). Pokyčių strategijos parinkimas // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai – Nr. 35, ISSN 1392-1142, Kaunas: VDU, p. 127-136. (Registruota Business Source Complete bazėje nuo 2003 m.).
 8. Lodienė, D. (2005). Pokyčių samprata ir jų valdymo suvokimas // Organizacijų vadyba, Nr. 33, ISSN 1392-1142, Kaunas: VDU, psl. 99-110. (Registruota Business Source Complete bazėje nuo 2003 m.).
 9. Lodienė, D., Kvedaravičius, J. (2003). Verslo vystymas procesiniu požiūriu / Business development from the of view of process // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai Nr. 26, ISSN 1392-1142, Kaunas: VDU, p. 131-139. (Registruota Business Source Complete bazėje nuo 2003 m.).
 10. Lodienė, D., Kvedaravičius, J. (2002). Pokyčiai ir organizacijų sėkmė // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 21, ISSN 1392-1142, Kaunas: VDU, p. 113-124. (Registruota Business Source Complete bazėje nuo 2003m.).
 11. Lodienė, D., Kvedaravičius, J. (2002). Organizacijų vystymosi galimybės ir praktiniai žingsniai // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, Nr. 22, ISSN 1392-1142, Kaunas: VDU, p. 131-146. (Registruota Business Source Complete bazėje nuo 2003 m.).
Publikacijos
BNI Žalgiris pristatymas | dr. Diana Lodienė

Atliekame įmonės veiklų analizę, identifikuojame egzistuojančius procesus, pateikiame išsamias rekomendacijas procesų bei veiklų gerinimui.

Modeliuojame procesų žemėlapius, perprojektuojame procesus, nustatome procesų matavimo rodiklius, sukuriame tik JŪSŲ įmonei tinkančią individualią procesų valdymo sistemą.

Vedame vidinius mokymus šiomis temomis: „Pokyčių valdymas“, „Procesų valdymas“, „Tiekimo grandinės valdymas“, „Vertės grandinė“, „Įkvepianti lyderystė“, „Projektų valdymas“.

Sustatome motyvacines sistemas, nukreiptas į konkretaus proceso matavimo rodiklius. Įdiegiame motyvacijos skaičiuoklės programą.