PROCESŲ MATAVIMAI, PROCESŲ VALDYMAS, VERSLO PUSVALANDIS

Verslo pusvalandis – PROCESŲ SAMPRATA

Kada atsiranda procesas ir kaip jį identifikuoti? Dažnai procesai tapatinami su veiklomis ar atskiromis procedūromis. Tačiau tai nėra vienas ir tas pats. Procese dalyvauja daugiau nei vienas asmuo, o procedūrą atlieka konkretus vienas žmogus.

Kaip atskirti procesus? Procesų skaičius įmonėje priklauso nuo jos dydžio ir veiklos specifikos. Svarbiausia užduotis – teisingai atskirti ir identifikuoti procesus. Tai atlikus atsiranda pradžios ir pabaigos taškas, kuriuos galime išmatuoti. Matavimai ir procesų stebėjimai yra labai svarbūs, nes tai leidžia vertinti proceso efektyvumą, identifikuoti sritis, kuriose atsiranda kliuviniai. Už viso proceso sklandų vyksmą atsakingas yra proceso šeimininkas, kuris priskiriamas kiekvienam procesui atskirai.

Pagarbiai, dr. Diana Satkutė, info@dilodi.lt